Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Zdence Oravcové se sídlem Starovice 344, 693 01 Starovice, IČ 45624739, zapsané na Městském úřadě Hustopeče, dle živnostenského zákona podle §71 (dále jen“ Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení osoby provádějící rezervaci;
  • její adresy bydliště;
  • kontaktní e-mail;
  • kontaktní telefonní číslo;
  • informace o délce a termínu pobytu;
  • informace o počtu ubytovaných osob;
  • případně další osobní údaje, které jsou nutné pro rezervaci ubytování.
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem evidence a fakturace rezervace ubytování. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let od vytvoření rezervace ubytování.
 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu případně e-mailu. Zpět vzetí souhlasu bude mít za následek vymazání údajů z databáze, vyjma údajů, které jsou vyžadovány zákonem o evidenci ubytovaných osob, případně údajů nutných pro fakturaci.
 4. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel hostingu a rezervačního systému Batia, společnost Batia s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00, Brno , IČ: 117 28 744,
  • podnikající fyzické osoby poskytující služby marketingu,
  • podnikající fyzická osoba poskytující účetní služby,
  • případně další osoby, jejichž služeb Správce momentálně nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Ubytujeme Vás v útulných apartmánech a pokojích

Naše Ubytování

Rezervujte si ubytování

Využijte náš online rezervační formulář pro zjištění dostupnosti volných termínů

Sledujte nás

staňte se fanoušky našich sociálních sítí